Jordnära


Vi har arbetat för många olika bostadsföretag. Ofta direkt tillsammans med personalen, på plats ute i bostadsområdet eller inne på kontoret. Våra erfarenheter, både av din verksamhet och av olika kvalitetsmätningar, har tagits tillvara i kundenkäten. Den ger dig relevant information för analys och beslut. Vi aktar oss noga för att överösa med information.
Syftet är att snabbt ge dig en tydlig bild av ditt företags starka och svaga sidor, av utvecklingen över tiden, av bra jämförelser inom företaget och med dina kollegor i branschen.


Prisvärd Jordnära Överskådlig Interaktiv Verktyg för målstyrning Flexibel Offertförfrågan