Överskådlig


Bra överblick gör det lättare att skilja ut det som är väsentligt. Därför har vi samlat de uppgifter som du behöver för att göra en säker analys och fatta bra beslut till en enda A4-sida, ett resultatark per ansvarig person eller område. Resultatarket kan du också använda för att målstyra utvecklingen. Bra överblick för styrelse, VD och företagsledning tillgodoses av rapporten som beskriver de övergripande resultaten för hela företaget.
Här presenteras också jämförelser med andra branschföretag. Rapportens tabeller presenteras också i ett overheadpaket som lätt kan hämtas hem som pdf-fil.


Prisvärd Jordnära Överskådlig Interaktiv Verktyg för målstyrning Flexibel Offertförfrågan