Medarbetare
Jan Lindqvist

Jan Lindqvist

arbetar i QM med försäljning av vår enkätplattform, och målstyrningsuppdrag hos kund. Jan har mångårig erfarenhet av fastighetsverksamhet, senast från staben vid Göteborgs lokalförsörjningsförvaltning, där han arbetade med övergripande strategiska frågor, bl a verksamhetsplanering, uppföljning och kvalitetssamordning. Jan har också varit avdelningschef vid Göteborgs fastighetskontor.

Tel/direkt 031-710 05 50
Mobil 0707-61 20 40
E-post


AB Wikner&Co QM, Anders Carlssons gata 11, 417 55 Göteborg     Tel 031-710 05 58